اعدام یک مسلمان در آمریکا به خاطر حقوق مذهبی به تاخیر افتاد

مجازات مرگ یک مسلمان در آمریکا به خاطر حقوق مذهبی به تاخیر افتاد
مجازات مرگ یک مسلمان در آمریکا به خاطر حقوق مذهبی به تاخیر افتاد
نگارش از Euronews

رسانه های آمریکا دلیل معلق شدن اجرای حکم مجازات مرگ دومینیک رای، مجرم مسلمان و ۴۲ ساله ایالت آلاباما را رد درخواست وی مبنی بر حضور پیشوای مذهبی مورد نظر او در جریان اجرای حکم عنوان کرده اند.

یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا اجرای حکم مرگ یک زندانی مسلمان در ایالت آلاباما را به دلیل آنچه احتمال نقض حقوق مذهبی فرد مجرم عنوان شده به تاخیر انداخت.

رسانه های آمریکا دلیل معلق شدن اجرای حکم مجازات مرگ دومینیک رای، مجرم مسلمان و ۴۲ ساله ایالت آلاباما را رد درخواست وی مبنی بر حضور پیشوای مذهبی مورد نظر او در جریان اجرای حکم عنوان کرده اند.

اداره زندان های این ایالت با رد این درخواست تاکید کرده است که تنها افراد وابسته به این اداره اجازه حضور بر بالین فرد مجرم را هنگام اجرای حکم خواهند داشد.

بخش تادیبی اداره زندان های ایالت آلاباما تاکید کرده است که تنها افسران امور دینی که در این اداره استخدام شده اند اجازه حضور در سالن اجرای حکم را دارند و دیگر مشاوران معنوی تنها می توانند از سالنی دیگر شاهد اجرای حکم باشند.

بر این اساس دادگاه تجدید نظر در ایالت آباما یکروز پیش از اجرای حکم خواستار معلق شدن مجازات مرگ دومینیک رای شد و تاکید کرد که اجرای حکم در این شرایط ناقض حقوق مذهبی فرد یاد شده تلقی می شود.

دومینیک رای ژوئیه سال ۱۹۹۵ به جرم قتل تیفانی، دختری پانزده ساله در ایالت آباما به مجازات مرگ از طریق سرنگ محکوم شد.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

مطالب مرتبط