نجات زوج چینی از میان سیلاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات زوج چینی از میان سیلاب

تلاش یک گروه آتش‌نشانی برای نجات یک زوج چینی که در میان سیلاب گیر کرده بودند، ناکام ماند. اعضاء ایستگاه آتش‌نشانی سین‌کیانگ سعی کردند خود را از میان آب یخ و خروشان به زوج مسنی که روی تراکتور کوچکشان در میان سیلاب گیر افتاده بودند، برسانند. اما ناموفق بودند. حتی یک عضو به خاطر جریان سنگین آب‌ گل‌آلود و سردی آن از هوش رفت و به بیمارستان منتقل شد.

در نهایت دو مامور پلیس از سوی دیگر ساحل رودخانه به زوج نزدیک شدند و با کمک افراد محلی آنان را نجات دادند.