ژاپن در جهان؛ تقویت فعالیت اقتصادی در کرانه باختری رود اردن

ژاپن در جهان؛ تقویت فعالیت اقتصادی در کرانه باختری رود اردن
نگارش از Euronews

«پارک کشاورزی صنعتی اریحا» در سطح استانداردهای جهانی ساخته شده است

پارک کشاورزی صنعتی اریحا در کرانه باختری رود اردن یکی از برنامه‌های ژاپن برای صلح و رفاه در منطقه خاورمیانه است که با مشارکت فلسطینی‌ها، اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها انجام می‌شود. 

هدف از ساخت «پارک کشاورزی صنعتی اریحا» تقویت فعالیت اقتصادی منطقه است. این پارک برای توسعه و تولید محصولات محلی با کیفیت بالای ساخته شده است. اینجا همچنین از کارآفرینان محلی که قصد تسخیر بازارهای جدید در سطح بین المللی را دارند حمایت می‌شود.

 این پارک یکی از طرح‌های اصلی ابتکار ژاپن برای «صلح و رفاه» در منطقه و ایجاد و تحکیم روابط بهتر بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: ژاپن در جهان؛ کمک به پناهجویان سوری در اردوگاه زعتری

مطالب مرتبط