مقروض‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا کدامند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقروض‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا کدامند؟

به طور متوسط، در سال ۲۰۱۸ میزان بدهی ناخالص دولتی کشورهای اتحادیه اروپا ۸۱٪ تولید ناخالص داخلی است. البته این میانگین، میزان اختلاف واقعی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را آشکار نمی‌کند. به عنوان مثال میزان بدهی ناخالص دولتی یونان ۱۷۷.۸٪ تولید ناخالص داخلی این کشور است. در مقابل یونان، استونی قرار دارد که تنها با میزان بدهی ۸.۸٪ تولید ناخالص داخلی، دارای کمترین میزان بدهی ناخالص دولتی در اتحادیه اروپا است.

بدهی یونان به اندازه کافی در افکار عمومی شناخته شده است. اما در این میان کشورهای دیگری نیز وجود دارند که میزان بدهی‌شان از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است. به عنوان مثال مقدار بدهی ایتالیا از یونان کمتر است اما با داشتن بدهی بیش از ۱۳۰٪ تولید ناخالص داخلی، میزان قابل توجهی مقروض است.

در مقام سوم مقروض‌ترین‌ها بعد از یونان و ایتالیا، پرتغال قرار دارد. بدهی ناخالص دولتی این کشور ۱۲۲.۵٪ تولید ناخالص داخلی است. اما خبر خوش برای این سه کشور این است که میزان بدهی هر سه کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.

کمیسیون اروپا نیز پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۱۹ میزان بدهی این کشورها آهسته اما پیوسته کاهش پیدا خواهد کرد.