بریتانیایی ها به دنبال پاسپورت دیگر کشورهای اروپایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بریتانیایی ها به دنبال پاسپورت دیگر کشورهای اروپایی

بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، از زمان برگزاری همه پرسی برکسیت تعداد شهروندان بریتانیایی که برای دریافت تابعیت دیگر کشورهای عضو اتحادیه تقاضا کرده اند، دو برابر شده است.

یورواستات، سازمان آمار اتحادیه اروپا نشان می دهد که شش هزار و پانصد و پنج بریتانیایی در سال ۲۰۱۶ موفق به دریافت شهروندی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شدند. این رقم در سال ۲۰۱۵ دو هزار و چهارصد و هفتاد و هشت نفر بوده است.

بیشتر بریتانیایی ها از کشور آلمان تقاضای شهروندی کرده‌اند. بعد از آلمان، بریتانیایی ها از کشورهای فرانسه و بلژیک تقاضای شهروندی کرده اند. بعد از این کشورها، بریتانیایی ها متقاضی شهروندی از کشورهای قبرس، ایرلند و ایتالیا شدند.

با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهروندان بریتانیایی حق زندگی و کار کردن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از دست خواهند داد.

پل باترز، سخن گوی گروه «بهترین برای بریتانیا» که حامی ماندن در اتحادیه اروپاست به روزنامه ایندیپندت گفت: «مردم برای داشتن امنیت خاطر است که تقاضای شهروندی از کشورهای دیگری می کنند. آن ها دارند بخشی از هویت خود را برای داشتن آینده ای بهتر قربانی می کنند.»