موتور هواپیمای مسافربری در آسمان آمریکا آتش گرفت

موتور هواپیمای مسافربری در آسمان آمریکا آتش گرفت
Copyright  Storyful
نگارش از Euronews

این هواپیما که ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح از فرودگاه شهر سالت‌لیک سیتی به پرواز درآمده بود دقایقی پس از اوج گرفتن، دچار نقص فنی و حریق شد. اما با وجود این، خلبان موفق به انجام فرود اضطراری هواپیما شد و کسی آسیبی ندید.

بعد از آتش گرفتن موتورهواپیمای مسافری خط ساوث‌وست به مقصد لس‌آنجس، این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شهر سالت‌لیک سیتی شد.

That sure was scary this morning... airplane's engine popping and firing up.. Feeling bad for those people.

Posted by Jason Nay on Monday, 26 February 2018

این هواپیما که ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح از فرودگاه شهر سالت‌لیک سیتی به پرواز درآمده بود دقایقی پس از اوج گرفتن، دچار نقص فنی و حریق شد. اما با وجود این، خلبان موفق به انجام فرود اضطراری هواپیما شد و کسی آسیبی ندید.

مطالب مرتبط