فرانسه: قارچهای روس به رادیواکتیو آلوده هستند

فرانسه: قارچهای روس به رادیواکتیو آلوده هستند
نگارش از Euronews

سازمان نظارت‌های رادیواکتیو فرانسه می گوید در قارچ‌های وارداتی از روسیه ماده رادیواکتیو سزیوم را یافته اند.

پی‌یر فرانک شوه، رئیس این سازمان در جلسه مخصوص سنای فرانسه این موضوع را اعلام کرد و گفت پس از ورود ابرهای آلوده به ایزوتوپ رادیواکتیو روتنیوم ۱۰۶ که البته سلامت شهروندان را تهدید نمی کرده حالا سزیوم در قارچهای وارداتی روسیه ردیابی شده است.
مقامات دولت فرانسه هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند. قارچهای وارداتی روسیه در سوپرمارکتهای پاریس در اختیار مشتریان قرار می دهند. سازمان نظارت‌های رادیو اکتیو فرانسه اعلام کرده وجود سزیوم رادیواکتیو در قارچ‌های روس ربطی به انتشار روتنیوم ۱۰۶ در جو اروپا ندارد.


ماه سپتامبر سازمانهای کنترل کیفیت بر آلودگی جوی در اروپا دریافتند که در میان عناصر آلودگی‌های جوی روتنیوم ۱۰۶ نیز وجود دارد. روتنیوم ۱۰۶ یک ایزوتوپ رادیواکتیو است که به طور طبیعی ظاهر نمی شود، بنابراین حتی غلظت‌های کمی در اتمسفر زمین نشان از یک نوع سانحه و تصادف اتمی می دهد.روتنیوم ۱۰۶ که در درمانهای پزشکی استفاده می شود نتیجه تقسیم اتمهای مختلف است که تنها در صورت انفجار تولید می شود. اندرس رینگبوم، مدیر تحقیقات آژانس تحقیقات دفاعی سوئد، می گوید که از زمان حادثه هسته‌ای چرنوبیل تا امروز چنین ایزوتوپ هسته‌ای در جو اروپا پیدا نشده است.

مطالب مرتبط