پنج رییس جمهوری پیشین آمریکا برای کمک به قربانیان طوفان روی صحنه رفتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پنج رییس جمهوری پیشین آمریکا برای کمک به قربانیان طوفان روی صحنه رفتند