انفجار اتوبوس حامل نیروهای پلیس در شهر مرسین ترکیه

انفجار اتوبوس حامل نیروهای پلیس در شهر مرسین ترکیه
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط