یکصد اعدام در کارنامه عربستان سعودی در سال جاری

یکصد اعدام در کارنامه عربستان سعودی در سال جاری
نگارش از Euronews

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که عربستان سعودی در سال جاری میلادی یکصد نفر را اعدام کرده است. عفو بین الملل با اشاره به نشانه هایی که برای ایجاد اصلاحات در عربستان دیده می شود از رهبران این کشور خواست رفرم ها را با تجدید نظر در قوانین ادامه دهند و در جهت لغو حکم اعدام گام بردارند.

چهل درصد از اعدام هایی که در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده است.

بنا به گزارش این سازمان عربستان سعودی از ماه ژوئیه تا کنون با انجام پنج اعدام در هفته همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین رکورد اعدام را در جهان دارد. در سال ۲۰۱۶ میلادی ایران و عربستان به ترتیب پس از چین در صدر لیست گزارش شده سازمان عفو بین الملل قرار داشتند.

سازمان عفو بین الملل به روند رسیدگی به جرایم اعتراض دارد و معتقد است صدور حکم اعدام در دادگاههای ناعادلانه و مخفی و مبتنی بر اعترافاتی صورت می گیرد که تحت شکنجه گرفته شده است. از جمله نمونه هایی که در این مبحث به آن اشاره می شود اجرای حکم اعدام برای یک شهروند عربستان به نام سعید السیاری است که دادگاه علیرغم اینکه شواهد موجود علیه او را ناکافی دانسته بود، برایش اشد مجازات را صادر کرده بود.

سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اینگونه اعدام ها و برقراری دادگاههای عادلانه با معیارهای بین المللی است.

نکته دیگری که سازمان عفو بین الملل بر آن انگشت می گذارد استفاده ابزاری از حکم اعدام برای مقابله با مخالفان حکومتی و اقلیت ها است. در این قسمت به صدور حکم اعدام برای دستکم ۳۳ نفر از مسلمانان شیعه مذهب در این کشور اشاره می شود که به گفته این سازمان دو نفر از آنها در زمان دستگیری زیر هجده سال داشته اند و زیر شکنجه وادار به اعتراف شده اند.


عفو بین الملل در همین گزارش از دستگیری جوانی خبر می دهد که در شانزده سالگی در حرکتی اعتراضی علیه حکومت شرکت داشته و اکنون در آستانه اعدام است. این احکام به محض امضای پادشاه اجرا خواهند شد.

آمار اعدامی ها در عرستان سعودی بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۶ دو هزار نفر ذکر شده است.

در حالی که ۱۴۰ کشور جهان حکم اعدام را لغو کرده اند، اما کشورهایی مانند چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان صدور و اجرای حکم این مجازات را ادامه می دهند و در صدر کشورهای اجرا کننده اعدام هستند. مطابق آمار سازمان عفو بین الملل دستکم ۵۶۷ نفر در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده اند.

مطالب مرتبط