انتخابات آلمان: عدالت اجتماعی و اروپای دمکراتیک محور تبلیغات شولتز

انتخابات آلمان: عدالت اجتماعی و اروپای دمکراتیک محور تبلیغات شولتز
نگارش از Euronews

وقتی مارتین شولتز در ماه مارس به عنوان نامزد اصلی سوسیال دمکرات های آلمان برای رقابت با آنگلا مرکل معرفی شد، همه چیز ممکن به نظر می رسید.

وقتی مارتین شولتز در ماه مارس به عنوان نامزد اصلی سوسیال دمکرات های آلمان برای رقابت با آنگلا مرکل معرفی شد، همه چیز ممکن به نظر می رسید. اما حزب او در انتخابات ایالتی با شکست مواجه شد. شولتز پس از آغاز کارزار انتخاباتی در نظر سنجی ها از مرکل عقب افتاد اما با اینحال خوشبینانه معتقد بود که کارزار همچنان تا روز یکشنبه ۲۴ سپتامبر جریان دارد.

آقای شولتز بخش عمده ای از فعالیت های سیاسی خود را در پارلمان اروپا سپری کرد و از سال ۲۰۱۲ تا زمان استعفا ریاست این پارلمان را بر عهده داشت.

وی به دلیل تعلقات اروپایی اش و نیز بدلیل موضع گیری در مسائلی چون بدهی های یونان، رای مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و یا بحران پناهجویان چهره ای آشنا در آلمان محسوب می شود.

او به یکی از نمایندگان یوکیپ، حزب دست راستی بریتانیا گفته بود در دفاع از برکسیت خیلی تندروی کرده است: «من بر ضد عقاید این نوع افراد مبارزه می کنم.» اما پاسخ نماینده بریتانیایی به سخنان شولتز اینگونه بود: «من از جایم تکان نمی خورم مگر به زور به بیرون هدایتم کنید.»

مارتین شولتز عدالت اجتماعی را محور تبلیغات انتخاباتی قرار داد اما نتوانست نظرهای بیشتری را با خود همراه کند.

مردم آلمان در طول دوازده سال زمامداری مرکل از رفاه نسبی برخوردار بودند و برخی مولفه های اقتصادی نظیر کاهش نرخ بیکاری امتیازی برای تبلیغات انتخاباتی صدراعظم بود. اما مارتین شولتز می گوید: «ما می خواهیم کارهای بهتری انجام دهیم. من برای این کشور شرایطی بهتر از صدر اعظم فراهم می کنم. هیچ چیز بدون جایگزین نیست.»

مارتین شولتز اعلام کرده است که حزب اش پس از انتخابات هیچ اتحادی تشکیل نمی دهد مگر آنکه زمینه تحقق دستمزدهای عادلانه، آموزش رایگان، حقوق های بازنشستگی قابل قبول و تعهد برای ایجاد اروپایی دمکراتیک تضمین شود.

مطالب مرتبط