فرمانده هوافضای سپاه مدعی شد اسناد حمایت آمریکا از داعش را در اختیار دارد

فرمانده هوافضای سپاه مدعی شد اسناد حمایت آمریکا از داعش را در اختیار دارد
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط