یک فرمانده پلیس فرانسه از واحد مبارزه با قاچاقچیان بازجویی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک فرمانده پلیس فرانسه از واحد مبارزه با قاچاقچیان بازجویی شد

آژانس مبارزه مواد مخدر فرانسه تحقیقات درباره یکی از فرماندهان پلیس این کشور را بدلیل روشهای بحث برانگیز بازداشت و بدام انداختن قاچاقچیان بزرگ را آغاز کرده است.

«فرانسوا تیه ری» نام این فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر است که خود او بدلیل حمل و مالکیت مقادیری از مواد مخدر تحت بازجویی و تحقیقات قرار گرفته است.

گروه تحت نظر این فرمانده پلیس در هفدهم اکتبر سال ۲۰۱۵هفت تن حشیش را از قاچاقچیان مراکشی ثبت و ضبط کرد اما بعدها مشخص شده تمام این مقدار از حشیش توسط این گروه منهدم نشده است.

همچنین به گفته گروه تحقیقات، فرانسوا تیه ری مدتها درباره جزییات و روند بازداشت قاچاقچیان عمده مواد مخدر روسای خود را در جریان قرار نمی داده است.

وکلای آقای تیری با دفاع از او می گویند روشهای این فرمانده پلیس برای بازداشت قاچاقچیان از عملکرد بالایی برخوردار بوده است ونتیجه بازداشتهای برخی از مهمترین رهبران مافیای مواد مخدر در پاریس بر این موضوع صحه می گذارد.