جایگاه همسر رئیس جمهوری فرانسه چیست؟

جایگاه همسر رئیس جمهوری فرانسه چیست؟
نگارش از Soroush Alavi

نهاد ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه منشوری بنام «منشور شفاف سازی جایگاه همسر رییس جمهور» را منتشر کرد.

در این منشور جایگاه، وظایف، تعهدات و امکانات تحت اختیار همسر رییس جمهوری فرانسه تشریح شده است. این اولین بار است که در دوران جمهوری پنجم فرانسه منشوری از این دست تدوین می شود.

روزنامه لوموند به نقل از نزدیکان امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه تصریح کرده: «این منشور ارزش حقوقی ندارد اما تعهدی محسوب می شود که فقط به بریژیت ماکرون، همسر رییس جمهوری حال حاضر فرانسه مربوط است. مفاد این منشور در دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون اعمال خواهد شد و برای رییس جمهوری آینده فرانسه و همسر وی الزام آور نخواهد بود.»

در این منشور درباره نقش برژیت ماکرون تصریح شده:


  • بریژیت ماکرون در جریان نشست ها و یا اجلاس بین المللی در کنار رییس جمهور نماینده فرانسه خواهد بود.

  • بر روند برپایی مراسم و یا پذیرایی از شخصیتها در کاخ الیزه نظارت خواهد کرد.

  • در مراسم خیریه و یا برنامه های فرهنگی و اجتماعی می تواند نقش و شرکت داشته باشد.

  • نقش وی در بخش کمک و رسیدگی به وضعیت افراد معلول نیز پررنگ خواهد بود.

  • رییس جمهوری فرانسه می تواند برای تدوین برنامه های کاربردی، ارائه پیشنهادات در پروژه های مختلف به وی ماموریت ابلاغ کند.


براساس منشور جایگاه، وظایف، تعهدات و امکانات تحت اختیار همسر رییس جمهوری، بریژیت ماکرون صاحب دو مشاور و یک منشی خواهد بود. واحد تامین امنیت نهاد ریاست جمهوری نیز ماموریت حفاظت از وی را برعهده خواهد داشت.

در نهایت بیلان کاری، برنامه‌ها و پیشنهادهای وی باید بطور مرتب منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد.

بریژیت ماکرون حقوق و دستمزدی دریافت نخواهد کرد. بودجه فعالیت‌های وی از محل نهاد ریاست جمهوری تامین خواهد شد.

امانوئل ماکرون ۳۹ ساله در دوران مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که موقعیت رسمی و جایگاه «بانوی اول» را برای همسر ۶۴ ساله اش درنظر خواهد گرفت.

اخیرا حدود ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان با امضای طوماری با طرح امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای اعطای رسمی عنوان «بانوی اول» به همسرش مخالفت کرده بودند.


مطالب مرتبط