پاندایی در ۲۳ سالگی صاحب دوقلو شد

پاندایی در ۲۳ سالگی صاحب دوقلو شد
نگارش از Euronews

درحالیکه پانداهای کمی دیده شده اند که بیش از بیست سال عمر کنند، هایزی (Haizi) پاندای ساکن چین در ۲۳ سالگی صاحب دوقلو شد.

بنا بر اعلام تلویزیون مرکزی چین، این یک رکورد است زیرا ۲۳ سالگی برای پانداها معادل حدود هشتاد سالگی برای انسان است.

هایزی و فرزندانش که دو تولۀ نر و ماده هستند، در سلامت به سر می برند. توله پانداهای نر و ماده، به ترتیب ۱۷۵ گرم و ۱۲۳ گرم وزن دارند.

پیش از این رکورد مادر شدن در سن بالا، متعلق به پاندایی ۲۲ ساله بود.

مطالب مرتبط