کیوسک فتوا در متروی قاهره

کیوسک فتوا در متروی قاهره
نگارش از Euronews

مراجع مذهبی مصر برای ترویج اسلام راستین در مقابل نظرات افراطی، در خطوط متروی قاهره کیوسک های فتوا درست کردند.

یکی از این کیوسک ها در ایستگاه متروی الشهدا واقع شده که از اماکن پر رفت و آمد قاهره است.

این طرح با توافق دانشگاه الازهر و و شرکت متروی مصر اجرا شده است.

ابتکار ایجاد کیوسک های فتوا از طرف دانشگاه اسلامی الازهر بوده است و هدف آن پاسخگویی به سوال ها و نیاز مذهبی مردم در زندگی روزانه آنهاست. خدماتی که دسترسی به آن آسان و سریع است و از ساعت نه صبح تا هشت شب در دو شیفت عرضه می شود.

شیخ تامر مطر، هماهنگ کننده مرکز بین المللی فتوای الکترونیکی دانشگاه الازهر تجربه ای که از این ابتکار به دست آمده را مثبت ارزیابی کرده است و می گوید در عرض هشت روز شروع کار کیوسک ها ۱۵۰۰ مسئله دینی دریافت شده و همواره دهها نفردر انتظار طرح سوال های خود هستند.

شیخ تامر مطر بر این موضوع تاکید می کند که به این ترتیب مردم کوچه و بازار می توانند به جای رجوع به افراط گرایان سوال های دینی خود را از دانشگاه الازهر بپرسند و از صدور فتواهای دروغین جلوگیری می شود.

در مقابل، محمد ابو حامد یکی از نمایندگان مجلس مصر این ابتکار را بی معنی ارزیابی کرده و معتقد است که دانشگاه الازهر به جای چنین اقداماتی باید به نوسازی مبانی دینی بپردازد.

مطالب مرتبط