مخالفان گروه بیست چه کسانی هستند و چه می گویند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفان گروه بیست چه کسانی هستند و چه می گویند؟

همزمان با نشست گروه بیست در هامبورگ این شهر شمالی آلمان شاهد حضور هزاران معترض ضدسرمایه‎داری و چپگراست، معترضانی که از سراسر اروپا به هامبورگ آمده اند تا مخالفت خود را با ساختار فعلی سیاست های راهبردی جهان نشان دهند.

این گروهها که در میان آنها گروه‌های مارکسیستی و آنارشیستی نیز هستند براین باورند که جهان امروز تحت کنترل سرمایه دارانی است که کمتر از یک درصد جمعیت این کره خاکی را تشکیل می‌دهند اما برای ۹۹ درصد باقیمانده مهمترین تصمیم‌ها را می گیرند.

اعتراضات گروههای ضدسرمایه داری از زمان فروپاشی شوروی و بنوعی تک قطبی شدن جهان در اروپا و ایالات متحده شکل جدید و جدی تری بخود گرفته است. این گروهها همواره با ساختار اقتصادی کاپیتالیستی که به گفته آنها ارزش مهم نوع بشر یعنی برابری و عدالت را زیر سوال می برد، مخالفت کرده اند.

نحله‌های مختلفی از اعضای جنبش های ضدسرمایه داری در اروپا دست کم در تظاهرات‌های ضددولتی شرکت موثری دارند. برخی از اعضای این گروه‌ها دست به اعتراضات خشنی از جمله شکستن شیشه بانک‌ها و یا سوزاندن خودروهای گران قیمت می کنند. آنها بانک‌ها و شرکتهای چندملیتی بزرگ از جمله شرکتهای خودروسازی را عامل اصلی نابرابری‌ها طبقاتی در جهان می دانند. به علاوه جنبشهای ضدسرمایه داری معتقد هستند که این بانکها هستند که در نهایت دولت‌ها را کنترل می کنند در صورتیکه سیاستمداران همواره خواسته اند خلاف آنرا ثابت کنند. در همین راستا گروه‌های ضدسرمایه داری سیاستمداران را نوچه‌های بازار بزرگ جهانی و جمعیت یک درصدی ثروتمند جهان می دانند.

با آغاز بحران اقتصادی که گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا را از سال ۲۰۰۸ میلادی گرفت بسیاری از نسل‌های جوان غربی که دیگر مانند پدران و مادرانشان شانس تشکیل یک زندگی مرفه را نداشتند به جنبش‌های ضدسرمایه داری پیوستند.

بحران در آمریکا، یونان و پرتغال و دیگر کشورهای جنوبی اروپا باعث شده است تا بسیاری از جوانان سرمایه‌داری را کاملا ساختاری ورشکسته و شکست خورده ببینند و بدنبال آلترناتیوهای جدیدتر و مهمتر بگردند.

در این میان حامیان و مدافعان محیط زیست نیز به جنبش‌های ضدسرمایه‌داری پیوسته اند. مدافعان محیط زیست معتقدند که جهانی شدن اقتصاد و گسترش شرکتهای چندملیتی در جهان نه تنها کمکی به مبارزه با تغییرات اقلیمی نمی کند بلکه یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا و گرم شدن زمین نیز هست. به همین دلیل می توان گفت اغلب حامیان و مدافعان محیط زیست در کنار جنبش‌های چپ و ضدسرمایه‌داری قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر درباره نشست گروه بیست