دولت اتریش خانه هیتلر را مصادره می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت اتریش خانه هیتلر را مصادره می کند

خانه محل تولد و کودکی هیتلر، دیکتاتوربزرگ آلمان توسط دولت اتریش مصادره می شود. دولت اتریش سالها با مالک این خانه، که آدولف هیتلر در سال ۱۸۸۹ در آن بدنیا آمده برای خرید مذاکره کرد و سرانجام پس از عدم پذیرش صاحبخانه نسبت به فروش، دولت اتریش از مالک این خانه شکایت کرد و نهایتا دیوان عالی این کشور با مصادره خانه هیتلر موافقت کرده است.

دولت اتریش می گوید این خانه تبدیل به کانون گردهم آیی نئونازیهای این کشور شده است و این دولت می خواهد کنترل خانه را بدست بگیرد. به گفته مقامات دولت اتریش گردهم آیی نئونازیها در مقابل خانه هیتلر تهدیدی جدی برای امنیت کشور است. آدولف هیتلربیستم آوریل ۱۸۸۹ در شهری مرزی بران آئو اتریش زاده شد.