روحانی: باید اقتصاد را از دولت به مردم واگذار کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روحانی: باید اقتصاد را از دولت به مردم واگذار کنیم

رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اول تیرماه به مناسبت روز ملی اصناف، در جمعی از فعالان اقتصادی از تصدی دولت بر اقتصاد کشور انتقاد کرد و خواهان واگذاری آن به مردم و تقویت بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی شد.

آقای روحانی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری های گسترده پروژه های اقتصادی به بخش دولتی در دولت قبلی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.»

رئیس جمهور با بیان این نکته که واگذاری های دولت قبل طبق آمار حداکثر ۱۳ درصد بوده است، به ضعف بخش خصوصی اشاره کرد و به ذکر نمونه ای پرداخت: «در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.»

حسن روحانی همچنین به نبود امنیت در اقتصاد اشاره کرد و لازمه اقتصاد موفق را اصل رقابت و ثبات مشتری و بازار مشترک دانست و گفت کسی جرات رقابت با اقتصادی را ندارد که دولتی است و هم تفنگ، هم رسانه و همه چیزهای دیگر را در اختیار دارد.

رئیس جمهور ضمن دعوت از همه برای ایجاد امنیت واقعی برای جامعه و اقتصاد گفت امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌توانند روزانه با وضع آیین نامه ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند و یا متقابلا می توانند امنیت را تقویت کنند.