چگونه فیل‌ها یک بچه فیل را از خطر غرق شدن نجات دادند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چگونه فیل‌ها یک بچه فیل را از خطر غرق شدن نجات دادند؟

سقوط یک بچه فیل در حوضچه ای در یک باغ وحش بزرگ کره جنوبی و واکنش فیل بزرگ همراه برای نجاتش، همچنین دخالت والدین این بچه فیل برای خارج کردن او از آب، توجه رسانه های دنیا را به خود جلب کرده است.

در فرهنگ آسیای شرقی و جنوب شرقی فیل مظهر وفاداری، خرد و وابستگی شدید به همنوع خود خوانده می شود.