پایان اعتصاب غذای ۴۰ روزه فلسطینی های زندانی در اسرائیل

پایان اعتصاب غذای ۴۰ روزه فلسطینی های زندانی در اسرائیل
نگارش از Euronews

زندانیان فلسطینی روز شنبه و در پی توافق با اداره امور زندان های اسرائیل به اعتصاب غذای خود پس از ۴۰ روز پایان دادند.

عیسی قراقع، رئیس هیات امور زندانی فلسطینی گفته است که این تصمیم بعد از توافق با کمیته اعتصاب غذا به ریاست مروان البرغوثی درباره خواسته های زندانیان و بعد از ۲۰ ساعت مذاکراه اتخاذ شده است.

بیش از یک هزار فلسطینی زندانی در اسرائیل از حدود چهل روز پیش تاکنون و در اعتراض به شرایط زندانیان فلسطینی در اعتصاب غذا بودند.

این اعتصاب از ابتدا از سوی مروان برغوثی یکی از رهبران فلسطینی آغاز شد. او فرمانده نظامی فلسطینی عضو جنبش فتح است که از سال ۲۰۰۲ میلادی به اتهام قتل ۴ اسرائیلی و یک تبعه یونانی در اسرائیل زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است.

پس از آغاز اعتصاب غذا از سوی او صدها زندانی دیگر نیز با او همراه شدند.

مطالب مرتبط