شکایت امانوئل مکرون از مارین لوپن

شکایت امانوئل مکرون از مارین لوپن
نگارش از Soroush Alavi

برخی اظهارات مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» در مناظره پرتنش چهارشنبه شب با امانوئل مکرون، به شکایت این نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منجر شد.

مارین لوپن در این مناظره تلویحا به این موضوع اشاره کرد که امانوئل مکرون در جزایر باهاما حساب بانکی محرمانه دارد و بدین ترتیب مرتکب تقلب و فرار مالیاتی شده است.

براین اساس، انتشار خبر جعلی برای تحت شعاع قراردادن انتخابات ریاست جمهوری عنوان شکایت امانوئل مکرون است که روز پنجشنبه تسلیم مقامات قضایی شد. دادگستری فرانسه بلافاصله تحقیقاتی را آغاز کرده است.

پنجشنبه صبح امانوئل مکرون در یک مصاحبه رادیویی ضمن رد اتهامات، به انتشار خبرهای جعلی بر روی سایتهای اینترنتی اشاره کرد که به گفته وی برخی از این سایتها به نوعی با روسیه مرتبط هستند.

براساس آخرین نظرسنجی ها امانوئل مکرون بخت بسیار زیادی برای پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دارد که هفتم مه برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط