نکات برجسته مناظره تلویزیونی لوپن و مکرون همزمان با پخش زندۀ آن در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نکات برجسته مناظره تلویزیونی لوپن و مکرون همزمان با پخش زندۀ آن در فرانسه

مناظره بین مارین لوپن از حزب جبهه ملی و امانوئل مکرون نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را بصورت مستقیم دنبال کنید

مبارزه با معضل بیکاری، مقابله با تروریسم و افزایش امنیت مردم، بهبود اوضاع اقتصادی، نقش فرانسه در اروپا و پاسخ مناسب به بحران پناهجویان و روند مهاجرت موضوعات اصلی مناظره مارین لوپن و امانوئل مکرون بوده است.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هفتم ماه مه برگزار می شود