مانور نظامی نیروهای ناتو در شرق اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مانور نظامی نیروهای ناتو در شرق اروپا

نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، روز پنجشنبه در شرق اروپا و در نزدیکی مرزهای روسیه مانور نظامی برگزار کردند. در استونی، سربازان بریتانیایی، فرانسوی و دانمارکی ناتو با تجهیزات نظامی انتقال داده شده به این کشور، عملیات نظامی زمینی فرضی برگزار کردند.

مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا به همین مناسبت به استونی رفته است. او در این سفر به جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا حمله کرد و او را رهبری ضعیف و بی جرئت در حوزه دفاعی توصیف کرد.

در رومانی، صدها نفر از سربازان آمریکایی و رومانیایی نیز با استفاده از زره پوش ها و نیروهای زمینی مانور نظامی برگزار کردند. رومانی که عضو ناتو است قصد خرید موشکل های پاتریوت آمریکا را دارد.

این تمرینهای نظامی با حضور آمریکا برای کاستن از نگرانی های در شرق اروپا است که از تهدیدهای فزاینده روسیه هراس دارند.

جان گرونسکی معاون فرمانده گارد ملی آمریکا در این مانورها گفت: «این مانورها همگی برای دفاع از متحدانمان است و جنبه تهاجمی علیه کسی ندارد.»

از سوی دیگر، روز پنج شنبه ناوهای روسیه در دریای بالتیک در مانوری با پرتاب چندین موشک به آزمایش سیستم دفاع هوایی جدید خود پرداختند.

روسیه حضور ناتو و استقرار سپر دفاع موشکی در شرق اروپا را بعنوان تهدید و «خطر بزرگ» قلمداد می کند.