کارکنان به گروگان گرفته شده سازمان ملل در جمهوری دموکرتیک کنگو آزاد شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کارکنان به گروگان گرفته شده سازمان ملل در جمهوری دموکرتیک کنگو آزاد شدند

به گفته سازمان ملل متحد ۱۶ نفر از کارکنان این نهاد که در جمهوری دموکراتیک کنگو به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شده اند.

حدود صد نفر از پناهجویان اهل سودان جنوبی این کارکنان را در پایگاهی در خارج شهر گوما در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به گروگان گرفته بودند. به گفته یک مقام رسمی سازمان ملل گروگان گیران خواستار انتقال خود به کشور ثالث شده بودند.

بنا به تخمین سازمان ملل متحد حدود سه میلیون نفر از اهالی سودان جنوبی به دلیل درگیری در این کشور مجبور به ترک محل سکونت خود شده اند.