کلمبیا؛ برنامه های امنیت غذایی برای کاهش جابجایی در مناطق روستایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Monica Pinna
کلمبیا؛ برنامه های امنیت غذایی برای کاهش جابجایی در مناطق روستایی

برنامه های کشاورزی و غذایی می تواند مانع از جا به جایی اهالی روستاهای کلمبیا شود. این چیزی است که در ناحیه کوفان در کنار رودخانه آفیلادور در پوتومایوی جنوبی رخ داده است.

جوامع روستایی مانند این مکان، سالهای بین گروه های مسلح و نیروهای دولتی به تله افتاده بودند. از افراد محلی کسانی کشته می شدند و بسیاری به خاطر انزوای محل زندگیشان که خودکفایی و فرصت تجارت را از آنها می گرفت این مناطق را ترک کرده اند.

از سوی دیگر، دولت کلمبیا برای پایان دادن به کشت کوکا در نهایت به برنامه سم پاشی گسترده زمین های کشاورزی متوسل شد. این برنامه در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و در سال ۲۰۱۳ پایان یافت. این عملیات به شدت به محصولات غذایی و کیفیت آب آسیب رساند.

به همین دلیل، کوفان برای اجرای پروژه امنیت غذایی سازمان کشاورزی و خواربار سازمان ملل انتخاب شد.

سازمان کشاورزی و خواربار مرتبا آموزش های سال گذشته را پی گیری می کند. به اهالی کوفان بذر داده شد تا محصولات غذایی تولید کند و به آنها روشهای پربازده کشاورزی آموزش داده شد و نتایج تا کنون دلگرم کننده بوده است.

امروز اهالی کوفان به همان روشهایی عمل می کنند. به آنها آموزش داده شده است و از محصولاتی استفاده می کنند که خود تولید می کنند و روش هایی را که آموزش دیده اند در باغهای خصوصی خودشان نیز به کار می برند.

محصور بودن هنوز برای این مناطق روستایی مشکل ساز است. عواقب اصلی آن سوء تغذیه و عدم امنیت غذایی است. در سال ۲۰۰۹ تخمین زده شد محصور بودن، بیش از سی جمعیت بومی را درگیری ها در معرض خطر نابودی قرار داده است.