مجارستان متقاضیان پناهندگی را تا اعلام نتیجه در اردوگاه هایی در بسته اسکان می دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجارستان متقاضیان پناهندگی را تا اعلام نتیجه در اردوگاه هایی در بسته اسکان می دهد

دولت مجارستان در تازه ترین اقدام برای مقابله با ورود مهاجران به کشور تصمیم گرفته متقاضیان پناهندگی را تا روشن شدن تکلیفشان در اردوگاه هایی در بسته اسکان دهد. هدف از این اقدام جلوگیری از پراکنده شدن پناهجویان در طبیعت عنوان شده است.

این تصمیم انتقاد سازمان های بشر دوستانه را برانگیخته است. آنها دربند کردن نظامند متقاضیان پناهندگی را مغایر با قوانین بین المللی می دانند.

این درحالی است که وزیر کشور مجارستان در دفاع از این تصمیم می گوید مراکز نگهداری از پناهجویان زندان نیست.

وزیر کشور مجارستان روز پنجشنبه در بازدید از اردوگاه پناهجویان تومپا در مرز صربستان گفت: «پناهجویان آزادند به هر جای دنیا بروند به جز اتحادیه اروپا. اگر من بخواهم از خانه ام محافظت کنم باید از ورود آزادانه رهگذران خیابانی به خانه ام جلوگیری کنم.»

تمامی متقاضیان پناهندگی حتی کودکان و نوجوانان هم به این اردوگاه ها فرستاده می شوند.

یک پناهجوی ایرانی گفت: «اینجا اوضاع خوب نیست. اما در صربستان که چهار پنج ماهی را گذراندیم وضع به مراتب بدتر بود.»

کمیساریای عالی پناهجویان در واکنش به اقدام دولت مجارستان زنگ خطر را به صدا درآورده است. کمیسیون اروپا نیز در حال بررسی مغایرت این تصمیم با موازین اروپایی است.