یوگنی یفتوشنکو، شاعر روس درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یوگنی یفتوشنکو، شاعر روس درگذشت

خبر کوتاه

یوگنی یفتوشنکو، شاعر روس در سن ۸۴ سالگی در گذشت.

مرگ این شاعر بزرگ روز شنبه در آمریکا و بر اثر ایست قلبی رخ داد.

یفتوشنکو نماینده نسل نویسندگان پس از استالین بود و شعر روسیه را پس از دوره رئالیسم سوسیالیستی از چارچوب های مشخص سیاسی رها کرد.

یوگنی یفتوشنکو بر جنبه های زیبایی شناسانه شعر تاکید داشت. دغدغه او در شعرهایش درد مشترک انسان هاست.