پارلمان پاراگوئه در میان شعله های خشم معترضان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان پاراگوئه در میان شعله های خشم معترضان

در پی موافقت اکثریت سناتورهای پاراگوئه با اصلاحات در قانون اساسی شعله های خشم معترضان پارلمان کشور در آسانسیون، پایتخت را فراگرفت. این اصلاحات عملا مسیر انتخاب مجدد رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله دیگر را هموار می کند.

معترضان با سردادن شعارهایی در مخالفت با هوراسیو کارتس، رئیس جمهوری کنونی او را «دیکتاتور» خطاب کردند. دهها تن از آنها با شکستن درها و پنجره های ساختمان کنگره به داخل آن راه یافتند و قبل از آتش کشیدن آنجا دفاتر نمایندگان موافق این طرح را غارت کردند.

اعتراضات در بیرون از ساختمان کنگره در پی مداخله نیروهای امنیتی نزدیک به سی زخمی برجا گذاشت.

از مجموع ۴۵ عضو مجلس سنا اکثریت یعنی ۲۵ سناتور موافقت خود را با این لایحه اعلام کردند. سناتور کارلوس فیلیزولا در این باره گفت: «هیچ اتفاقی خارج از چارچوب قانون اساسی رخ نداده است. تکرار می کنم جلسه ما با ۲۵ سناتور در چارچوب قانون و منطبق با قواعد و مقررات بود.»

حال نوبت مجلس نمایندگان است تا درباره این اصلاحات تصمیم بگیرد. اصلاحاتی که به موجب آن هوراسیو کارتس و همینطور سلف او فرناندو لاگو می توانند بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.