نرخ تورم در حوزه پولی یورو باردیگر روندی نزولی گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
نرخ تورم در حوزه پولی یورو باردیگر روندی نزولی گرفت

داده های موسسه آمار کمیسیون اروپا، یوروستات نشان می دهد نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به رقم ۱.۵ درصد رسیده است.

نرخ تورم در منطقه برخلاف پیش بینی ها بار دیگر روندی نزولی به خود گرفته و نسبت به ماه فوریه نیم درصد تنزل دارد.

کاهش قیمتها در بخش انرژی نسبت به ماه فوریه عامل اصلی پایین آمدن مجدد نرخ تورم معرفی شده است.

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا با اعمال سیاستهای پولی حمایتی از جمله نرخ بهره پایین و بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی سعی دارند نرخ تورم در منطقه را تنظیم کنند. برای بانک مرکزی اروپا رسیده به نرخ ۲ درصدی ایده آل محسوب می شود.