دستگیری راننده فراری در نزدیکی کنگرۀ آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری راننده فراری در نزدیکی کنگرۀ آمریکا
  • خبر کوتاه *

پلیس واشنگتن زنی را پس از تعقیب و گریز در خیابان های این شهر در نزدیکی ساختمان کنگرۀ آمریکا بازداشت کرد. به گفتۀ پلیس، این زن هنگامیکه پلیس قصد داشت مدارک شناسایی اش را در جریان یک تخلف رانندگی کنترل کند، با سرعت از محل گریخته است که همین امر تعقیب وی را در پی داشت.

این زن سرانجام پس از چند بار شلیک از سوی پلیس مجبور به توقف شده اما هیچ کس در این تیراندازی مجروح نشده است.

رانندۀ مذکور بازداشت شده و پلیس می گوید این حادثه یک تعقب و گریز معمولی بوده و دستگیری این زن در نزدیکی کنگرۀ آمریکا ارتباطی با تروریسم ندارد.