پروندۀ تماس با روس ها؛ داماد ترامپ در برابر سنای آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
پروندۀ تماس با روس ها؛ داماد ترامپ در برابر سنای آمریکا

کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از «جارد کوشنر» داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص روابط نزدیکان و مشاوران وی با مقامات روسیه بهنگام رقابت های انتخاباتی تحقیق بعمل می آورد.

جارد کوشنر در برج ترامپ در نیویورک با سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه در آمریکا و نیز با مدیر یک بانک دولتی روسیه که بخاطر الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تحت تحریم آمریکا بود دیدار و گفتگو کرده است.

اگر تحقیقات رسمی از جارد کوشنر آغاز شود وی نزدیکترین فرد به دونالد ترامپ خواهد بود که در ارتباط با پرونده تماس با روس ها در جلسه پرسش و پاسخ سنا حاضر می شود.

پیش تر و در ارتباط با پرونده تماس با روس ها، «مایکل فلین» که به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ برگزیده شده بود بدلیل ارائه اطلاعات گمراه کننده درخصوص دیدارش با سفیر روسیه مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.

همزمان آدام شیف از حزب دموکرات و عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از «دوین نونس» رئیس این کمیته در خصوص دیدارش از کاخ سفید در خصوص پرونده تماس با روس ها انتقاد کرد. «دوین نونس» از اعضای تیم انتقال قدرت به دونالد ترامپ بود.

دموکرات ها و سازمان های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که مسکو با هک ایمیل ها و رایانه های اعضای حزب دموکرات به هنگام رقابت های انتخاباتی به دونالد ترامپ جمهوریخواه در راهیابی به کاخ سفید کمک کرده است. روسیه این ادعا را رد می کند.

دونالد ترامپ درز اطلاعات مربوط به پرونده تماس با روس ها را نادرست و «افشای غیرقانونی» اطلاعات می خواند.