کری لم، چهره تحت حمایت پکن رئیس اجرایی تازه دولت هنگ کنگ شد

کری لم، چهره تحت حمایت پکن رئیس اجرایی تازه دولت هنگ کنگ شد
نگارش از Euronews

رئیس اجرایی تازه دولت هنگ کنگ انتخاب شد.

رئیس اجرایی تازه دولت هنگ کنگ انتخاب شد.

کری لم، چهره تحت حمایت چین روز یکشنبه از سوی کمیته انتخاباتی برای تصدی این مقام برگزیده شد.

گفته می شود او با کسب بیش از نیمی از آراء اعضای این کمیته اکثرا حامی پکن، بر رقیب خود جان تسانگ، وزیر دارایی سابق پیروز شده است. خانم لم کارش را از اول ژوئیه شروع می کند.

این درحالی است که نظرسنجی ها پیشتر حمایت اکثریت مردم از جان تسانگ را نشان می داد. منتقدان هم با زیر سئوال بردن مشروعیت این انتخابات، آن را ساختگی و نامعتبر خوانده اند.

همزمان تعداد زیادی از معترضان در بیرون ساختمان کمیته انتخاباتی تجمع کردند. آنها پکن را متهم به دخالت در انتخابات می کنند.

یکی از معترضان گفت: «انتخابات امروز برای تعیین رئیس اجرایی دولت عملا انتصاب است و درباره کسی که قرار است انتخاب شود دولت چین حرف آخر را می زند. تا زمانی که یک نظام و گزینش خیلی بسته ای داریم نباید به نظام حاکم مشروعیت بدهیم.»

این نخستین انتصاب رئیس اجرایی دولت در هنگ کنگ پس از «جنبش چتر» در سال ۲۰۱۴ است که در جریان آن معترضان خواستار حق رای همگانی برای انتخابات بودند.

مطالب مرتبط