هفته ای که گذشت در قاب تصویر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هفته ای که گذشت در قاب تصویر

مجموعه ای از جذاب ترین عکس های گرفته شده در دنیاگراهام وارن، چهره شناخته شده فرمول با صورتک گربه، ملبورن، استرالیا؛ رویترز، جیسون رید
هفته مد توکیو، ژاپن؛ رویترز، کیم کیونگ هو
نشست خبری حیوانات خانگی در باشگاه کنل آمریکا، نیویورک؛ رویترز، مایک سگار
جشن نورزو در میان کردها در اکرا، عراق؛ رویترز، آری جلا
بابونی در پارک ملی آمبوسلی، کنیا؛ رویترز، گوران توماسویچ
شمع های روشن به یاد قربانیان حمله پل وست مینستر لندن، انگلستان؛ رویترز، دارن استاپل
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در آغوش هم در بروکسل، بلژیک؛ رویترز، ایوز هرمان
ادای احترام به قربانیان در نخستین سالگرد بمبگذاری بروکسل در بلژیک؛ رویترز، ایوز هرمان