پاپ خطاب به رهبران اروپا: امید را در قلب نهادهایتان قرار دهید

پاپ خطاب به رهبران اروپا: امید را در قلب نهادهایتان قرار دهید
نگارش از Euronews

همزمان با مراسم شصتمین سالگرد امضای معاهده رم، معاهده تشکیل دهنده جامعه اقتصادی اروپا رهبران کشورها و مقامات عالی نهادهای اروپایی در واتیکان حاضر شدند.

همزمان با مراسم شصتمین سالگرد امضای معاهده رم، معاهده تشکیل دهنده جامعه اقتصادی اروپا رهبران کشورها و مقامات عالی نهادهای اروپایی در واتیکان حاضر شدند.

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان میزبان این مراسم بود. وی در سخنرانی با اشاره به حمله لندن گفت: «رنج یک نفر، رنج همه است.»

رهبر کاتولیک های جهان افزود: «اروپا زمانی امید را می یابد که بشر را در مرکز و قلب نهادهایش قرار دهد. مطمینم که این مستلزم توجه و اعتماد به صدای افراد، گروهها و مردمی است که اتحادیه را تشکیل داده اند. متاسفانه شاهد شکاف میان مردم و نهادهای اروپایی هستیم.» وی افزود: «عوامگرایی نتیجه خودخواهی است که همه چیز را در یک دایره باطل و بسته قرار می دهد.» رهبر کاتولیک های جهان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اروپایی فکر کنید تا بتوانیم خطراتی را که در مقابلمان قرار گرفته اند شکست دهیم.»

آنتونیو تایانی، رییس پارلمان اروپا نیز در به بحران های اروپا پرداخت و از تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالش ها یاد کرد. وی گفت: «ما می توانیم تروریسم را شکست دهم، مساله مهاجرت، مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری جوانان را حل کنیم، تنها اگر به ارزش هایی که ما را متحد کرده باز گردیم و آنرا مد نظر قرار دهیم.»

قرار است مراسم دیگری روز شنبه با حضور رهبران بیست و هفت کشور عضو و مقامات بلندپایه نهادهای اروپایی در رم، پایتخت ایتالیا برگزار شود.

بیش از سه هزار نیروی پلیس تامین امنیت مراسم را بر عهده دارند.

مطالب مرتبط