جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت

جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت
نگارش از Euronews

وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه از مقامش استعفا داد.

وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه از مقامش استعفا داد. برونو لو رو پس از بالا گرفتن جنجال بر سر استخدام دخترانش و پرداخت از بودجه دولت به آنها تصمیم گرفت از مقامش کناره گیری کند.

وزیر کشور فرانسه ضمن رد این ادعا که اقدامش نادرست بوده گفت نمی خواهد این موضوع دولت را تحت تاثیر قرار دهد. او افزود: «من بحث و نظرها درباره اتهامات را دیدم و شنیدم؛ آنچه مرتبط با استخدام و بکارگیری دخترانم در طول سالهای تحصیلشان بوده. قراردهای رسمی آنها منطبق با خدمات قانونی پارلمانی بوده و به کار حقیقی آنها مرتبط است. آن زمان کار کردن با هم برای من خیلی مهم است و آنها هم در کارشان به نحوه سازنده ای عمل کردند. با توجه به فعالیت وقت گذرانی با هم خیلی آسان نیست.»

برونو لو رو با این اتهام روبروست که دو دخترش را در حالی که دانش آموز و دانشجو بوده اند در امور پارلمانی به استخدام درآورده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این زمینه وزیر کشور فرانسه به ازای فعالیت دخترانش بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ طی ۱۴ قرار داد کوتاه مدت مجموعا ۵۵ هزار یورو به آنها پرداخته است. از این تعداد ده قرارداد مربوط به زمانی است که آنها ۱۵ تا ۱۶ سال داشتند.

با این کناره گیری متیاس فِکل، معاون تجارت خارجی الیزه جانشین برونو لو رو شد. این سیاستمدار ۳۹ ساله همکاری با کارزار انتخاباتی بنوا آمون، نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری را رها کرد و به وزارت کشور راه می یابد.

استخدام اعضای خانواده پس از رسوایی فرانسوا فیون (نامزد راستگرا در انتخابات ریاست جمهوری در زمینه مشاغل ساختگی برای خانواده اش) به موضوع داغ رسانه ها در فرانسه تبدیل شد.

مطالب مرتبط