ده زخمی در پی فوران آتشفشان کوه اتنا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ده زخمی در پی فوران آتشفشان کوه اتنا

در پی فوران آتشفشان کوه اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا ده نفر مجروح شدند. برخورد مواد مذاب با برف موجب تشدید انفجار و پرتاب سنگ به اطراف شد.

فوران روز پنجشنبه هنگامی روی داد که یک گروه از خبرنگاران شبکه بی. بی. سی بریتانیا در حال تهیه فیلم در همین محل بودند. به هیچ یک از اعضای این گروه آسیب جدی نرسید.

یکی از شاهدان ماجرا می گوید: «ما با ۲۰ نفر در حال صعود بودیم که ناگهان یک فوران کوچک روی داد. مواد مذاب با برف برخورد کرد و اختلاف دما باعث انفجار بزرگتری شد.»

به گفته خبرگزاری انسای (ANSA) ایتالیا شش نفر از زخمی ها که عمدتا از ناحیه دچار جراحت شده اند به بیمارستان انتقال یافته اند. تعدادی از دانشمندان مرکز آتشفشان شناسی ایتالیا از جمله مجروحان بوده اند.