سازمان ها و بنیادهای خیریه: یونان آزمایشگاه سیاست های ضدمهاجران می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سازمان ها و بنیادهای خیریه: یونان آزمایشگاه سیاست های ضدمهاجران می شود

بنیادها و سازمان های خیریه و غیرانتفاعی می گویند توافقنامه مهاجرتی اتحادیه اروپا با ترکیه امکان رسیدن پناهجویان آسیب پذیر و در معرض خطر به اروپا را ناممکن کرده است.

گزارش مشترک کمیته بین المللی نجات (IRC)، شورای پناهندگان نروژ (NRC) و آکسفام با هشدار به این که یونان به آزمایشگاهی برای توافق ها و زد و بندهای آتی و سیاست های ضد مهاجرتی تبدیل می شود، چنین رویه ای را تقبیح می کند.

این گزارش با برشمردن شرایط دشوار روحی و روزمرۀ طاقت فرسای مهاجران می گوید که مهاجران در کمپ های یونان از ناچاری و برای پایان دادن به «دربدری» به مواد مخدر رو می آورند، خودزنی و اقدام به خودکشی می کنند و کودکان و زنان و مردان هر روز در معرض سوء استفاده و خشونت های جنسی قرار دارند.

گزارش سازمان پزشکان بدون مرز و کودکان را نجات دهیم نیز نسبت به تبعات افسردگی و افزایش مشکلات روحی و روانی مهاجران و پناهجویان در اردوگاه های یونان هشدار می دهد.

در حال حاضر ۱۴ هزار پناهجو در پنج جزیره یونان بلاتکلیف مانده اند.

ترکیه یک سال پیش با دریافت تسهیلات مالی و سیاسی از اتحادیه اروپا راه عبور مهاجران و پناهجویان به سوی یونان و اروپا را سد کرد.

همزمان، دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت پس از بازدید از اردوگاههای پناهجویان و مهاجران در دو جزیره موریا و کاراتپه در یونان از بهبود «قابل توجه» شرایط زندگی آنان اظهار رضایت کرد و آن را ستود.

سال گذشته بیش از یک میلیون نفر با ورود به اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه تقاضای پناهندگی کردند.