مشاهده سنگ های فروریخته پنجره "آزور" در زیر آبهای جزیره مالت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشاهده سنگ های فروریخته پنجره "آزور" در زیر آبهای جزیره مالت

وضعیت جوی و میزان سطح آب در اطراف مجمع الجزایر مالت سبب شد تا غواصان بتوانند به راحتی سنگ های فروریخته پنجره “آزور” را در زیر آب مشاهده کنند.

منظره پنجره “آزور” از جنس سنگ آهک به ارتفاع ۲۸ متر بود و از با شكوه ترين مناظر مجمع الجزاير مالت محسوب می شد. پنجره “آزور” طاق نصرتی طبيعی بود که در طوفان ۸ مارس ۲۰۱۷ به طور کلی از بین رفت.