سفیر آمریکا در سازمان ملل: دلیل وجود سپر موشکی تاد اعمال کره شمالی است

سفیر آمریکا در سازمان ملل: دلیل وجود سپر موشکی تاد اعمال کره شمالی است
نگارش از Euronews

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل می گوید کشورش به دنبال آزمایشهای موشکی مکرر کره شمالی در حال بررسی نحوه مواجهه با این کشور است.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل می گوید کشورش به دنبال آزمایشهای موشکی مکرر کره شمالی در حال بررسی نحوه مواجهه با این کشور است.

سفیر ایالات متحده پس از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشت درهای بسته برگزار شد از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به عنوان فردی «نابخرد» نام برد و تاکید کرد که تمام گزینه ها در بررسی نحوه رویارویی با کره شمالی بر روی میز قرار دارد.

نیکی هیلی اظهار داشت: «برایم توضیح دهید چرا ما سیستم تاد را در حالی که ۲۴ موشک بالستیک آزمایش شده و دو آزمایش هسته ای صورت گرفته است نباید به کار گیریم در حالی که باید از متحدانمان محافظت کنیم. وقتی کره شمالی در حال تهدید کره جنوبی است ما آنها را تنها و بدون کمک نخواهیم گذاشت. دلیل وجودی تاد اعمال کره شمالی است.»

موشک اندازهای آمریکا و دیگر تجهیزات لازم برای سیستم دفاع ضد موشکی تاد در حالی روز سه شنبه وارد کره جنوبی شد که کره شمالی روز دوشنبه دست به آزمایش چهار موشک بالستیک زده بود.

استقرار سپر دفاع ضدموشکی تاد نه تنها خشم کره شمالی را برانگیخته است بلکه روسیه و چین را نیز نگران کرده است. مسکو و پکن رادارهای دفاع ضد موشکی تاد را «تهدیدی امنیتی» ارزیابی می کنند.

مطالب مرتبط