موافقت اولیه پارلمان اسرائیل با منع پخش اذان از مساجد

موافقت اولیه پارلمان اسرائیل با منع پخش اذان از مساجد
نگارش از Masoud Imani Kalesar

نمایندگان پارلمان اسرائیل (کنست) روز چهارشنبه با دو طرح ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد در مناطق مسکونی و شرق بیت المقدس موافقت اولیه کردند.

نمایندگان پارلمان اسرائیل (کنست) روز چهارشنبه با دو طرح ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد در مناطق مسکونی و شرق بیت المقدس موافقت اولیه کردند.

بر خلاف نمایندگان عرب کنست که برخی از آنان طرح را در صحن پارلمان پاره و آن را ترک کردند، موافقان، طرح تامین کنندۀ آسایش عمومی مردم می دانند.

موتی یوگِو، از نمایندگان یهودی پارلمان اسرائیل در دفاع از این دو طرح گفت: «هدف از این طرح و قانون، تامین آسایش شهروندان به هنگام خواب آنهاست نه این که، استغفرالله، باور مذهبی کسی هدف گرفته شود؛ چه مسلمان و چه یهودی و چه پیروان ادیان الهی دیگر. همه ما به خدا باور داریم. الله اکبر.»

احمد طیبی، از نمایندگان عرب کنست خطاب به موافقان طرح ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد در اسرائیل گفت: «ما در این پارلمان در باور و مراسم مذهبی کسی؛ چه یهودی و چه پیروان مذاهب دیگر، دخالتی نمی کنیم. تصمیم شما نژادپرستانه است. شما در حساس ترین موضوعی که برای مسلمان اهمیت دارد دخالت می کنید.»

بر اساس این دو طرح بلندگوهای مساجد یا بین ساعت ۱۱ شب تا ۷ صبح و یا در تمام ساعات روز و شب خاموش خواهند بود.

در صورتی که این دو طرح تصویب و به قانون تبدیل شوند برای مساجدی که از آن پیروی نکنند ۲۷۰۰ دلار جریمه در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط