دختران شمشیرباز افغان خود را برای مسابقات آماده می کنند

دختران شمشیرباز افغان خود را برای مسابقات آماده می کنند
نگارش از Banafsheh Soleimani

دختران نوجوان افغان با حضور در استادیوم ملی کابل خود را برای مسابقات شمشیربازی آماده می کنند.

دختران نوجوان افغان با حضور در استادیوم ملی کابل خود را برای مسابقات شمشیربازی آماده می کنند.

این دختران با آرزوهای بزرگ و دست یافتن به مدال های جهانی تمرینات خود را پیگیری می کنند.

از زمان سرنگونی طالبان در افغانستان، حضور زنان در جامعه بیشتر شده است اما همچنان دختران برای یادگیری رشته های ورزشی با مشکلاتی روبرو هستند. برخی از دختران ورزشکار افغان این مشکلات را شامل تعصب و مخالفت گروهی از مردم با ورزش زنان عنوان می کنند و برخی از آن ها نیز فقدان محل تمرین مناسب و امکانات را از جمله موانع دیگر برمی شمرند.

مطالب مرتبط