بازنمایی رسوم روم باستان در ایتالیکای اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازنمایی رسوم روم باستان در ایتالیکای اسپانیا

هر ساله بیش از یکصد نمایشگر(هنرور بازنمایی رویدادهای تاریخی) در ایتالیکا، شهر باستانی و مقر اصلی تراژان و هادریانوس، دو قیصر امپراتوری روم در اسپانیای کنونی جمع می شوند تا مهمترین رویداد در جنوب اسپانیا را که توسط مجموعه باستانشناسی ایتالیکا برنامه ریزی شده جشن بگیرند. این رویداد فرهنگی و تاریخی میزبان ۷۵۰۰ گردشگر است.

خاویر سانتانا، مدیر انجمن رومانا هیسپانیا و هماهنگ کننده این رویداد فرهنگی در این باره گفت: «هدف ما آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ رومی هاست. برای این منظور کارگاه های مختلفی با محورهای مدنی، نظامی و مذهبی در نظر گرفته ایم.»

امسال اعضای شش انجمن فعال در نمایش تئاتر رومی به بازنمایی جنبه های مختلف رسوم آن زمان از جمله نبرد گلادیاتورها پرداخته اند. در ورودی آمفی تئاتر، نمایشگران آیین سنتی مربوط به الهه وستا را بازنمایی کردند. رزم نظامی هم بخش اصلی این بازنمایی را تشکیل می دهد. هر گروه با تمرینات لازم در زمینه پوشیدن لباس های رزم و در دست گرفتن سلاح های سپاه روم خود را آماده رزم می کند.

سال ۲۰۱۷ مصادف با هزار و نهصدمین سالگرد مرگ تراژان و به قدرت رسیدن هادریانوس است. در طول زمامداری او یک بنای یادبود در شهر ایتالیکا ساخته شد. ۱۹ قرن بعد چند سازمان مدنی در پیشنهادی به یونسکو خواستار ثبت این بنا در فهرست میراث جهانی شدند.