مه سنگین و اختلال در شبکۀ حمل و نقل استانبول

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مه سنگین و اختلال در شبکۀ حمل و نقل استانبول

خبر کوتاه

پایداری مه سنگین در بخش آسیایی شهر استانبول، ارائه بسیاری از خدمات عمومی را با مشکل روبرو کرد.

این مه عصر سه شنبه بخش قابل توجهی از شهر را فراگرفت و تا روز چهارشنبه نیز ادامه داشت.

در اثر مه در مجموع ۴۵ پرواز فرودگاه بین المللی «صبیحه گوکچن» در روزهای سه شنبه و چهارشنبه لغو شدند.

فعالیتهای کشتیرانی در تنگه بسفر و در دریای مرمره نیز با تاخیر همراه بود.