تلاش ایلدریم برای رفراندوم و افزایش قدرت اردوغان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش ایلدریم برای رفراندوم و افزایش قدرت اردوغان

خبر کوتاه
بینعلی ایلدریم، نخست وزیر ترکیه روز شنبه در کمپینی در جمع حامیان حزب خود خواستار حمایت و رای آری آنان به تغییر قانون اساسی در رفراندوم ماه آوریل شد.

رای آری شهروندان ترکیه در این رفراندوم افزایش قدرت و اختیارات مقام ریاست جمهوری را بدنبال خواهد داشت.

موافقان، رفراندوم را باعث ثبات و منتقدان باعث اقتدارگرایی بیشتر در ترکیه می دانند.