داماد خانواده سلطنتی اسپانیا که به شش سال حبس محکوم شده فعلا زندانی نمی شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
داماد خانواده سلطنتی اسپانیا که به شش سال حبس محکوم شده فعلا زندانی نمی شود

اینیاکی اوردانگارین، داماد پادشاه اسپانیا که به جرم فساد مالی به شش سال زندان محکوم شده تا صدور حکم نهایی دادگاه تجدیدنظرموقتا آزاد خواهد بود.

قهرمان پیشین المپیک که از سال ۲۰۱۱ به اتهام فساد مالی و فرار مالیاتی تحت تعقیب قضایی بوده، سرانجام جمعه گذشته از سوی دادگاهی در اسپانیا گناهکار شناخته شد.

به موجب قوانین اسپانیا اینانکی اوردانگارین ۴۵ ساله می تواند در دادگاه تجدید نظر مایورکا، بالاترین نهاد قضایی در منطقه ارتکاب جرم درخواست تجدیدنظر در حکم مذکور کند و رسیدگی به آنها چند ماه طول خواهد کشید.

دادگاه همچنین اینانکی اوردانگارین را فعلا ملزم به پرداخت جریمه ۲۰۰ هزار یورویی نکرده و به وی اجازه داده که همچنان در سوئیس، محل اقامت او، همسرش شاهدخت کریستینا و چهار فرزندش بماند.

با این حال دادگاه داماد خانواده سلطنتی را ملزم کرده که ماهی یکبار مستقیما وضعیت اقامت خود را به مقام های قضایی سوئیس گزارش کند.

گرچه دادگاه روز جمعه شاهدخت کریستینای ۵۱ ساله را تبرئه کرد اما او در ارتباط با مسئولیت های مدنی اش ملزم به پرداخت ۲۶۵ هزار یورو جریمه است.

این نخستین بار است که عضوی از خانواده سلطنتی اسپانیا دادگاهی می شود.