قحطی بخش هایی از سودان جنوبی را فرا گرفت

قحطی بخش هایی از سودان جنوبی را فرا گرفت
نگارش از Euronews

دولت سودان جنوبی برای نخستین بار از بروز قحطی در بسیاری از نواحی کشور خبر داده است.

دولت سودان جنوبی برای نخستین بار از بروز قحطی در بسیاری از نواحی کشور خبر داده است. وضعیتی که سازمان های بشردوستانه آن را ناشی از سه سال جنگ داخلی ویرانگر در این کشور می دانند که موجب نابودی مزارع و کشتزارها شده است.

هزاران پناهجو از سودان جنوبی از مدتها پیش راه کشور همسایه اوگاندا را در پیش گرفتند؛ نه فقط برای فرار از جنگ داخلی بلکه قحطی هم امان آنها را بریده است.دولت چند منطقه در کشور را قحطی زده طبقه بندی کرده یا در آستانه قحطی زدگی و گزارش شده که نزدیک به پنج میلیون نفر با کمبود غذا و سوءتغذیه روبرو هستند و این رقم تا تابستان آینده ده درصد افزایش خواهد یافت.چالیس مک دونوق، سخنگوی برنامه سازمان جهانی غذا ‍با انتقاد از پایین بودن تولیدات مواد غذایی و بالا بودن قیمت آن می گوید: «قحطی واژه ای نیست که به شکل معمول از آن استفاده کنیم. امیدوار بودم که روزی ناگزیر نباشم وضعیت سودان جنوبی را اینگونه توصیف کنم. اما متاسفانه به جایی رسیدیم که آنچه در حال رخ دادن است را قحطی زدگی بنامیم.»

جنگ داخلی و درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و شورشیان از دسامبر سال ۲۰۱۳ و پس از استقلال این کشور ویرانی های زیادی به بار آورده و با از بین بردن مزارع و کشتزارها عملا مصیبتی دیگر را برای مردم به همراه داشته است.

یکی از آورگانی که خود را به اوگاندا رسانده می گوید: «تازه محصولی کاشته و منتظر برداشت آن بودم که شر جنگ داخلی دامن ما را گرفت و همه چیز را از دست دادیم. آنها به کشتار مردم دست زده اند و مردم زیادی کشته شده اند. ترس و وحشت سراسر زندگی ام را فراگرفته است.»

چند توافق صلح میان دولت سودان جنوبی و شورشیان هم نتوانسته به این درگیری های خونین در این کشور برخوردار از منابع عظیم نفتی پایان دهد. خصومت های طرفین ده ها هزار کشته و نزدیک به سه میلیون آواره برجای گذاشته است.

مطالب مرتبط