با بارانهای در راه، خطر شکسته شدن سد اوروویل بقوت خود باقی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
با بارانهای در راه، خطر شکسته شدن سد اوروویل بقوت خود باقی است

نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان کالیفرنیا که به دلیل احتمال شکسسته شدن بخشی از سد اوروویل مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند، اجازه یافتند با احتیاط به محل زندگی خود بازگردند. با این حال مقامات کالیفرنیا می گویند خطر ریزش و سرازیر شدن آب دریاچۀ پشت این سد به سمت شهر اوروویل هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

فرماندار این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرده و در نامه ای از کاخ سفید کمک شده است. احتمال بارش باران و طوفان نیز خطر شکسته شدن این سد را که بزرگترین سد آمریکاست افزایش داده است.

بیل کرویل، مسئول سازمان هواشناسی کالیفرنیا با هشدار در مورد بارش باران می گوید: « سرریز شدن آب از چهار روز گذشته به کنترل درآمده اما لازم است به این نکته توجه کنیم که طی روزهای پیش رو طوفان خواهیم داشت، هر چند کوچک هستند اما باید برای روزهای باقی مانده و فصل بارانی آماده بشویم.»

ارتفاع این سد ۲۳۵ متر است و مقامات کالیفرنیا می گویند طی روزهای گذشته توانسته اند با آزاد کردن ۳۰۰۰ مترمکعب آب در ثانیه، ۱۵ متر از سطح دریاچۀ پشت این سد را کاهش بدهند. به گفتۀ مقامات کالیفرنیا دیوارۀ اصلی این سد سالم است اما بخش جانبی سد اوروویل شکسته شده و با استفاده از کیسه های شن چند تنی این دیواره را به طور موقت ترمیم شده است.