رنتزی خواستار رقابت درونی حزب حاکم ایتالیا پیش از انتخابات سراسری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رنتزی خواستار رقابت درونی حزب حاکم ایتالیا پیش از انتخابات سراسری

ماتئو رنتزی، نخست وزیر پیشین ایتالیا روز دوشنبه خواستار برپایی رقابت بر سر ریاست دولت از سوی حزب دموکراتیک شد.

بر اساس طرح آقای رنتزی، حزب حاکم باید پیش از انتخابات مسیری را برای قدرت آزمایی درون حزبی بگشاید. این خواسته در حالی مطرح می شود که حزب دموکراتیک دچار جناح بندی است.

رهبر حزب حاکم می گوید: «من به دلیل شخصیتم، همواره چالش دریاهای باز را انتخاب می کنم و نه باتلاق توازن داخلی را که با آن سازگاری ندارم. اگر شما آن را می خواهد شخص دیگری را انتخاب کنید.»

وی ماه دسامبر سال گذشته میلادی پس از شکست در همه پرسی بر سر اصلاح قانون اساسی از مقام نخست وزیری کناره گیری کرد و خواستار برپایی انتخابات زود هنگام شد. هنوز زمان انتخابات سراسری ایتالیا روشن نیست.

در همین حال یکی از فراکسیون های درون حزبی خواستار برکناری آقای رنتزی از مقام دبیرکلی حزب دموکراتیک است. وی از دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی رهبری این حزب را عهده دار است.