شصت و پنج سال از تاجگذاری ملکۀ بریتانیا گذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شصت و پنج سال از تاجگذاری ملکۀ بریتانیا گذشت

خبر کوتاه

ملکه بریتانیا روز دوشنبه شصت و پنجمین سال تاجگذاری خود را جشن می گیرد. این مناسبت که «جوبیلۀ یاقوت» نام گرفته، در نظام سلطنتی بریتانیا بی سابقه است.

از آنجاییکه روز دوشنبه، ششم فوریه سالروز درگذشت جورج ششم نیز هست، الیزابت دوم از برگزاری جشن ملی خودداری کرده است.

ملکۀ بریتانیا روز ششم فوریۀ ۱۹۵۲ در حالیکه ۲۵ سال داشت در حالیکه در سفر خود در کنیا به سر می برد، از درگذشت پدر خود و همزمان نشستن بر تخت سلطنتی باخبر شد. الیزابت دوم از توام بودن این دو همواره با خاطره ای غمگین یاد می کند.

ملکۀ بریتانیا اکنون ۹۰ سال دارد و علاوه بر برکسیت که فضای سیاسی و ارتباط این کشور با اتحادیۀ اروپا را تحت تاثیر قرار داده، ممکن است بزودی میزبان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز باشد.